Sunday, April 6, 2014

Kịch Và Đời, Đời Và Kịch - Quang Minh - Hồng Đào - Lê Hùynh - Quỳnh Anh

Đời là kịch. Kịch cũng là đời. Mời quý vị xem giải trí


No comments:

Post a Comment