Tuesday, April 29, 2014

Hoa Thủy Tinh

Mời xem Hoa Thủy Tinh tuyệt vời của điêu khắc gia người Đức Hans Godo Frabel.


No comments:

Post a Comment