Sunday, April 20, 2014

Hãy Hết Lòng Với Nhau


Trăm năm trước thì ta chưa gặp 
Trăm năm sau biết có gặp lại không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì ta hãy hết lòng với nhau


Một cũng chấp mà hai cũng chấp
Chất chứa trong lòng chi mà khổ
Trăm điều bỏ, ngàn điều cũng bỏ 
Thong dong tự tại thế mà vui


Thật ở đâu xa thật ở lòng
Cõi lòng thanh tịnh tợ hư không
Mùi hương phảng phất sen thơm ngát
Át cả bùn nhơ chốn bụi hồng


 Nhận cho về với vô dư
Ta người tan biến giữa hư không nàyBóng vờn lên ngọn tử sinh
Gậy khua đầu gậy giật mình thiên thu


Trăm năm nhìn xuống đời hư ảo
Phút chốc nhìn lên ngộ lẽ trời 
Ta trồng hạt giống từ bi
Ngày sau kết trái vô-vi-cúng-dường
Nguyện trên khắp nẻo vô thường
Người đi phổ độ vào đường chân như


Thỏng tay buông những lụy phiền 
Chậm câu hơi thở trên triền trầm luân
Lắng lòng trong giọt tham sân
Là khi thiền vị đã gần nơi tâm


Lắng lòng theo những nhịp chuông
Buông dần tục niệm bên tuồng đời kia
Miệt mài thương ghét sớm khuya
Rồi mai cũng vất xuống bia mộ mình.


Gió ngát rừng hương trăng nở hoa
Trời cao lồng lộng mấy yên hà
Một mai ngồi lại bên sông vắng

Mặc khách giang hồ lặng lẽ qua


Vô minh rớt lại ta bà
Soi trong tự tánh thấy ta lại về
Thoát ra từ vực u mê
Vô thường được mất có hề chi đâu.


Ta về ngồi lại tình hư ảo
Hư ảo không còn chỉ có ta  Có không còn mất chẳng bận lòng
Yêu ghét được thua chẳng mong trông
Mở rộng tâm ra lòng thanh thản
An vui tự tại dạ thong dong


 Tìm ta một cội nghỉ chân
Giữa chan chát nắng giữa tầm tã mưa
Ngược dòng sinh tử xô đưa
Tim ta một cội để vừa đủ che
Lối quen khấp khiễng đi -về
Gót chân đã mỏi, đam mê đã chùng
Ta từ vô thí mịt mùng 
Bước chưa ra khỏi một vùng nhân duyên
Tìm ta một cội chân nguyên 
Vào nương bỗng mất, nhập miền vô ưu 


Sưu tầm

No comments:

Post a Comment