Wednesday, April 30, 2014

Xưng Tội


Cả ông Cha lẫn tín đồ đều sáng suốt.

      - Thưa cha con muốn xưng tội : Trước năm 75, có mấy nguời cán bộ cộng sản nằm vùng bị truy lùng đến xin tá túc, và con có chứa họ dưới hầm nhà 

      - Giúp đỡ tha nhân khi họ kêu cứu trong lúc bị hiểm nguy không phải là một cái tội. 
      - Nhưng thưa cha… 
     - Con cứ yên tâm ra về. Điều con làm hoàn toàn hợp với tinh thần bác ái của Chúa Ky Tô và văn hoá của dân tộc Việt. “Thương người như thể thương thân. Rét thời cho mặc, đói thời cho ăn”. Gia Huấn Ca cũng có dậy như vậy. Chúng ta không thể vì chính kiến hay lòng thù hận mà bỏ nguời ta đói khát trong cơn hoạn nạn; hoặc tệ hơn nữa là tố giác những kẻ ở bước đường cùng. 
 Thưa vâng nhưng thưa … 
      - Cha hiểu …đó không phải lỗi của con. Nếu những kẻ được cứu giúp trong cơn hoạn nạn, sau này, trở mặt, lấy ân báo oán hoặc lại tiếp tục con đường tà đạo thì đó là tội lỗi của họ… 
      - Dạ vâng nhưng điều khiến con áy náy là… 
      - Là gì nữa ? 
      - Là vì họ… vẫn còn dưới hầm nhà… 
      - Con nói sao ? 
     - Thưa cha, qúi vị cán bộ cộng sản trốn dưới hầm nhà con vẫn còn sống ở duới đó cho mãi đến bây giờ. 
      - Ối, Giê Xu Ma…lậy Chúa tôi ! Sao lại thế, hả con ? 
      - Vì con vẫn chưa cho họ biết là cách mạng … đã thành công ! 
    - Nhưng… sao… sao… con lại … lại … đãng trí đến như thế được?
     - Tại con rút kinh nghiệm hồi kháng chiến chống Tây. Thuở ấy, bố con cũng chứa cán bộ cộng sản trong nhà; sau này, chính những nguời này đã “dàn dựng” để “nhân dân” mang ông cụ ra … đấu tố cho đến chết ! Bởi vậy nên con sợ… 
      - Kể thì cũng như nuôi rắn trong nhà, đáng sợ thật chứ chả phải chuyện đùa ! 
      - Xin cha giúp con… 
    - Thôi thế này con ạ, về lấy xi măng lấp luôn cái hầm nhà lại cho… xong ! Đỡ được đứa nào hay đứa đó. Tội nghiệt này, xin Chúa nhân từ chứng giám, ta xin chịu thay con. 
    - Con xin lĩnh ý cha; tuy nhiên, việc làm này, cũng xin Chúa nhân từ chứng giám (“I am more than happy to do that…”), con làm thì con chịu, không liên hệ gì đến cha hoặc bất cứ ai!


Sưu tầm

1 comment: