Wednesday, October 4, 2017

Con Đường Hai Đứa - Nguyễn Thị Thêm

1 comment:

  1. Thành thật chia buồn cùng chị Thêm, anh đã đi xong 1 kiếp người, trong đó 8 năm trong trại súc vật cộng sản.Mong hương hồn anh an nhàn trên thiên quốc.

    ReplyDelete