Friday, July 20, 2018

18 Điều Suy Niệm


1/ Kho tàng vô tận của ta là nụ cười
 2/ Thông minh nhất của ta là tự chủ
 3/ Công bình nhất ta có là thời gian
 4/ Bạn thân nhất của ta là sức khoẻ
 5/ An ủi nhất của ta là bố thí
 6/ Sức mạnh nhất của ta là khoan dung
 7/ Thông thái nhất của ta là tình thương
 8/ Hy vọng nhất của ta là tự thay đổi
 9/ Thành công nhất của ta là sự lễ độ
 10/ Kẻ thù nhất của ta là tham vọng
 11/ Cô độc nhất của ta là mặc cảm
 12/ Dại dột nhất của ta là tuyệt vọng
 13/ Đau khổ nhất của ta là tự ty 
14/ Sai lầm nhất của ta là dối trá
 15/ Ăn năn nhất của ta là bất hiếu
 16/ Tật nguyền nhất của ta là ghen tỵ
 17/ Yếu đuối nhất của ta là thịnh nộ 
18/ Thất bại nhất của ta là tự kiêu.


Nam mô A Di Đà Phật

No comments:

Post a Comment