Friday, July 27, 2018

Toàn Dân Tiếp Tục Xuống Đường Tạo Phong Trào Bất Tuân Bạo Quyền - Nguyên Thạch (Danlambao)

Xuống đường hay tự treo cổ

Con đường đấu tranh để thể hiện ý chí của dân tộc sẽ còn tiếp tục nhằm tạo thành “Phong trào toàn dân hành động”. Phong trào này chỉ chấm dứt khi đảng toàn trị cùng chế độ tay sai của nó bị tiêu diệt bởi lực của toàn dân hoặc bởi sự tự nguyện rút lui của một chế độ không có chính nghĩa.

Xuống đường biểu tình để tỏ thái độ bất đồng với đảng độc tài cầm quyền sẽ trở thành phong trào mà toàn dân khắp mọi miền đất nước muốn thể hiện ý chí bất tuân dân sự khi người dân cả nước đã bị ĐCSVN dồn vào đường cùng.

Giữa hai thái độ ôn hòa và bạo động, tự nó không có bất cứ lằn ranh nào phân định rõ rệt khi những yếu tố khách quan đầy tính bất ngờ xảy ra. Khi tận thâm tâm của người dân đã dồn nén nhiều nỗi uất hận... cũng như khinh ghét một chế độ mà họ đã nhận ra rằng là một thứ cơ chế độc tài, toàn trị và lộng hành.

Sức chịu đựng của con người là hữu hạn, mọi sự vụ vượt qua khỏi giới hạn ấy thì phản ứng khó lường trước được là nguy hiểm đến mức độ nào, nhất là sự căm hận đã được kìm nén từ lâu, nó chỉ chờ dịp bộc phát với cường độ khó đoán.

ĐCSVN phải biết rằng khi sử dụng những hình ảnh dễ gây phản cảm, tức tối như dùi cui, lựu đạn cay, roi điện, khiên, chắn, côn an, côn đồ, CSCĐ... là những thứ chỉ làm tăng thêm sự khinh ghét và gây tức giận cho người dân hơn là làm cho họ sợ hãi. Những hình ảnh này, có thể tạm thời khiến cho người dân phải thối lui nhưng điều đó không có nghĩa là họ chịu thua, mà ngược lại sự nung nấu căm hờn ngày càng tăng theo chiu dài của thời gian cho đến lúc lòng dân như triệu đợt sóng ngầm sẽ trỗi dậy cuốn sạch cả guồng máy chuyên quyền ấy.

Tôi tin rằng khối người dân Việt Nam nói chung và giới thanh niên nói riêng sẽ đủ thông minh để áp dụng và thay đổi chiến thuật tùy thời, tùy nơi, tùy lúc. Những phương cách hành động khác nhau được hiểu ngầm bởi không tiện nêu ra ở phạm vi một bài báo cho công chung đọc.

Con đường đấu tranh để thể hiện ý chí của dân tộc sẽ còn tiếp tục nhằm tạo thành “Phong trào toàn dân hành động”. Phong trào này chỉ chấm dứt khi đảng toàn trị cùng chế độ tay sai của nó bị tiêu diệt bởi lực của toàn dân hoặc bởi sự tự nguyện rút lui của một chế độ không có chính nghĩa. Một chế độ mà xem người dân là kẻ thù phải trang bị trực thăng, xe tăng để trấn áp.
11.07.2018


No comments:

Post a Comment