Thursday, July 12, 2018

Mừng Quốc Khánh Nước Pháp - Đỗ Công Luận

1 comment:

  1. Mong sao dân VN mình phá được cái lăng Ba Đình!

    ReplyDelete