Wednesday, March 25, 2020

Đà Lạt, Thành Phố Của Mùa Xuân Vĩnh Cửu - Việt Nam - Nguyễn Duy Phước

Mời viếng thăm thành phố Đà Lạt, thành phố của mộng mơ, của mùa Xuân vĩnh cửu ở vùng cao nguyên Lang Biang, Việt Nam.
Cám ơn anh Nguyễn Duy Phước

No comments:

Post a Comment