Sunday, July 19, 2020

America Một Đất Nước Kỳ LạNHÂN NGÀY QUỐC KHÁNH HOA KỲ
MỘT ĐẤT NƯỚC KỲ LẠ .

AMERICA bắt đầu bằng chữ A chấm dứt bằng chữ A. Một quốc gia độc nhất vô nhị của hành tinh này từ ngày sinh ra đã ĐỨNG ĐẦU, hiện ĐỨNG ĐẦU và có thể sẽ mãi ĐỨNG ĐẦU trong danh sách tên các nước.

Một quốc gia có số điện thoại bắt đầu bằng SỐ MỘT.

Một quốc gia chưa bao giờ bị XÂM LĂNG.

Một quốc gia mà hàng lãnh đạo tự thừa nhận mình là đầy tớ dân và đem tài trí phát triển tài chánh nuôi dân vô điều kiện!

Một quốc gia tốn tiền nhiều nhất để BẢO VỆ các quốc gia khác.

Một quốc gia mà người cùng đường có thể TÁ TÚC và cư trú dù BẠN hay THÙ.

Một quốc gia khi lâm nạn không ai cứu trợ vì nó GIÀU NHẤT và là kẻ trước nhất cứu trợ khi các quốc gia khác lâm nạn.

Một quốc gia không ai nói CẢM ƠN dù bao giờ cũng nhận ơn từ nó.

Một quốc gia luôn bị miệt thị là ĐẾ QUỐC, nhưng chính nó là quốc gia thúc đẩy XÓA BỎ THUỘC ĐỊA sau Thế Chiến Thứ 2.

Một quốc gia luôn bị gọi là KỲ THỊ CHỦNG TỘC, nhưng TÔN TRỌNG NHÂN QUYỀN lại được minh định trong Hiến Pháp.

Một quốc gia mà tất cả chính quyền ĐỘC TÀI trên thế giới đều buộc dân chúng họ phải lánh xa nhưng chính bản thân bọn cầm quyền đều có tài sản, nhà đất ở đó.

Một quốc gia mà tất cả các nước, kể cả các nước thù địch đều muốn gởi con đến Du học .

Một quốc gia công dân các nước kể cả các nước thù địch đều muốn đến định cư

Một quốc gia bị coi là ĐỒI TRỤY nhưng sách báo khiêu dâm phải bọc bìa đen và phim ảnh phải phân loại rõ ràng không cho trẻ em coi.

Một quốc gia có khả năng VỰC DẬY mọi quốc gia khác từ đống tro tàn và có khả năng mang kẻ thù về lại thời kỳ đồ đá.

Một quốc gia mà bất kỳ nước nào cũng muốn được buôn bán với nó và thế là đủ ... GIÀU. Và khi nó quyết định không buôn bán với ai thì nước đó ... LÊN ÁN.

Một con chim ưng CÔ ĐỘC trên đỉnh cao lẻ loi canh chừng giấc ngủ thế giới."

Fb Võ Trần Phương Thảo

No comments:

Post a Comment