Saturday, July 25, 2020

Bài Thơ Đố Vui Về Các Thứ Tình1. Tình gì dào dạt biển xanh
Từ tâm vô lượng người dành cho con?

2. Tình gì yêu mến nước non
Ruộng đồng nương rẫy sắt son u hoài?

3. Tình gì chăm chỉ miệt mài
Ngày nay đèn sách ngày mai giúp đời?

4. Tình gì chép chuyện bao thời
Lý, Trần, Lê, Nguyễn.... đọc rồi chẳng quên?

5. Tình gì mỗi chữ đều nên
Tra trong tự điển hiểu thêm rõ ràng?

6. Tình gì tuy chẳng họ hàng
Nhưng cùng trang lứa vai quàng vai thân?

7. Tình gì có lớp có sân
Học sinh đến đó chuyên cần thi đua?

8. Tình gì gia đạo tốt chưa
Bói xem một quẻ may mua thiệp hồng?

9. Tình gì ngờ vực trong lòng
Tìm ra chứng cớ hết mong chối bài?

10. Tình gì nói chẳng điều sai
Hoặc điều giả dối ra ngoài chân tâm?

11. Tình gì yêu quá khổ thân
Trồng cây nhung nhớ trước sân nhà người?

12. Tình gì chụp ảnh ráng cười
Album giữ nét mặt tươi năm nào?

13. Tình gì phần phật trên cao
Dưới sân đội lính đứng chào rất nghiêm?

14. Tình gì mong được cạnh bên
Yêu nhau ước nguyện chóng bền phu thê?

15. Tình gì cùng quán cùng quê
Gặp nhau xứ lạ thoả thuê chuyện trò?

16. Tình gì chung một bọc to
Âu Cơ trăm trứng mẹ lo trăm đường?

17. Tình gì gian khổ thao trường
Đạn bay súng nổ chiến trường có nhau?

18. Tình gì ý nghĩa khấn cầu
Cũng là tự giác chứ đâu ép nài?

19. Tình gì trường đoản âm giai
Do các nhạc sĩ đa tài làm ra?

20. Tình gì đồng nghĩa “Ui da!”
Mỗi khi bị nhéo hay là kim đâm?

21. Tình gì hời hợt vô thân
Quen nhau chỉ để đôi lần gọi tên?

22. Tình gì quyến thuộc liền bên
Cùng chung huyết thống không quên bọc đùm?

23. Tình gì ngóng đợi mỏi mòn
Người yêu đi mãi héo hon vật vờ?

24. Tình gì giả bộ làm ngơ
Gọi chưa lên tiếng ỡm ờ ngó quanh?

25. Tình gì nước mắt giọt nhanh
Người yêu bội bạc thôi đành chia tay?

26. Tình gì đối thủ ta đây
Một còn một mất phen này chẳng tha?

27. Tình gì ra bãi tha ma
Đào sâu chôn chặt xót xa cõi lòng?

28. Tình gì oán hận chất chồng
Nợ này chưa trả ngủ không yên bề?

29. Tình gì lợi quá mà chê
Chẳng hao hụt vốn dại ghê không dùng?

30. Tình gì đỗ nhất thi đình
Vua ban áo gấm hiển vinh xóm làng?

31. Tình gì tiếng nhạc vang vang
Giọng ai thánh thót oanh vàng líu lo?

32. Tình gì không nói ai cho
Giấu che tâm sự ốm o gầy mòn?

33. Tình gì cao tựa bằng non
Thái dương từng ví, phận con nương nhờ?

34. Tình gì uể oải lờ ngờ
Chân tay mỏi mệt đầu rờ nóng ran?

35. Tình gì mà lý lại gian
Oan này ai hiểu cho "nàng" Kính Tâm?

36. Tình gì thôi thúc lòng nhân
Thương người như thể thương thân vẹn tròn?

Quang Dương


Giải đáp thơ đố vui về các thứ tình

1. Tình mẹ (mẫu tử) dào dạt biển xanh
Từ tâm vô lượng người dành cho con

2. Tình quê (quê hương, non nước) yêu mến nước non
Ruộng đồng nương rẫy sắt son u hoài

3. Tình học trò chăm chỉ miệt mài
Ngày nay đèn sách ngày mai giúp đời

4. Tình sử chép chuyện bao thời
Lý, Trần, Lê, Nguyễn... đọc rồi chẳng quên

5. Tình nghĩa mỗi chữ đều nên
Tra trong tự điển hiểu thêm rõ ràng

6. Tình bạn (bằng hữu) tuy chẳng họ hàng
Nhưng cùng trang lứa vai quàng vai thân

7. Tình trường có lớp có sân
Học sinh đến đó chuyên cần thi đua

8. Tình duyên gia đạo tốt chưa
Bói xem một quẻ may mua thiệp hồng

9. Tình nghi ngờ vực trong lòng
Tìm ra chứng cớ hết mong chối bài

10. Tình thật (thiệt) chẳng nói điều sai
Hoặc điều giả dối ra ngoài chân tâm

11. Tình si yêu quá khổ thân
Trồng cây nhung nhớ trước sân nhà người

12. Tình hình chụp ảnh ráng cười
Album giữ nét mặt tươi năm nào

13. Tình cờ phần phật trên cao
Dưới sân đội lính đứng chào rất nghiêm

14. Tình nhân mong được cạnh bên
Yêu nhau ước nguyện chóng bền phu thê

15. Tình đồng hương cùng quán cùng quê
Gặp nhau xứ lạ thoả thuê chuyện trò

16. Tình đồng bào chung một bọc to
Âu Cơ trăm trứng mẹ lo trăm đường

17. Tình chiến hữu (lính) gian khổ thao trường
Đạn bay súng nổ chiến trường có nhau

18. Tình nguyện ý nghĩa khấn cầu
Cũng là tự giác chứ đâu ép nài

19. Tình khúc trường đoản âm giai
Do các nhạc sĩ đa tài làm ra

20. Tình ái đồng nghĩa “Ui da!”
Mỗi khi bị nhéo hay là kim đâm

21. Tình hờ hời hợt vô thân
Quen nhau chỉ để đôi lần gọi tên

22. Tình thân tộc (máu mủ ruột thịt) quyến thuộc liền bên
Cùng chung huyết thống không quên bọc đùm

23. Tình tuyệt vọng ngóng đợi mỏi mòn
Người yêu đi mãi héo hon vật vờ

24. Tình vờ giả bộ làm ngơ
Gọi chưa lên tiếng ỡm ờ ngó quanh

25. Tình phụ (sầu) nước mắt giọt nhanh
Người yêu bội bạc thôi đành chia tay

26. Tình địch đối thủ ta đây
Một còn một mất phen này chẳng tha

27. Tình tang (chết) ra bãi tha ma
Đào sâu chôn chặt xót xa cõi lòng

28. Tình thù (hận) oán hận chất chồng
Nợ này chưa trả ngủ không yên bề

29. Tình cho không biếu không lợi quá mà chê
Chẳng hao hụt vốn dại ghê không dùng

30. Tình trạng đỗ nhất thi đình
Vua ban áo gấm hiển vinh xóm làng

31. Tình ca tiếng nhạc vang vang
Giọng ai thánh thót oanh vàng líu lo

32. Tình câm không nói ai cho
Giấu che tâm sự ốm o gầy mòn

33... Tình cha (phụ tử) cao tựa bằng non
Thái dương từng ví, phận con nương nhờ

34. Tình cảm uể oải lờ ngờ
Chân tay mỏi mệt đầu rờ nóng ran

35. Tình ngay mà lý lại gian
Oan này ai hiểu cho "nàng" Kính Tâm

36. Tình người (nhân loại) thôi thúc lòng nhân
Thương người như thể thương thân vẹn tròn

 Sưu tầm._,___

No comments:

Post a Comment