Friday, July 31, 2020

Sài Gòn Thức Ngủ Đủ Chưa - Đỗ Công Luận

Thưa quý ACE,
Từ hình ảnh của người bạn cách xa nửa vòng trái đất đưa lên FB, để nhớ về Sài Gòn xưa. Ký ức đó chỉ còn là hoài niệm, được lưu giữ trên Google. Xin có bài thơ cảm tác...
ĐCL

No comments:

Post a Comment