Saturday, July 18, 2020

Đàn Ông Dê - Bình Nguyễn


Bắc thang mà hỏi ông Trời
Trai không mê gái trên đời có không?
Trời cười: Chỉ có... Công Công
Hay đàn ông bị... xụi nòng, liệt dương!
Đàn ông dê - chuyện bình thường
Đó là nghề nghiệp, sở trường con ơi!
Còn dê còn thấy tuyệt vời
Nghỉ dê là biết cuộc đời... sắp xong!
Lỡ sinh làm kiếp đàn ông
Tránh sao gặp được "Má hồng" chẳng mê?!
Mèo nào thấy mỡ mà chê
Trai mà thấy gái hổng mê mới kì
Có người dê dạn, dê lì
Có người dê kín thầm ghi vào lòng
Nói chung chính hiệu đàn ông
Cũng vì cái nghiệp buộc lòng phải dê!
Dê sao đừng để mình quê
Dê mà bị chửi bị chê mới kì
Dê nào có tội tình gì
Đúng người đúng cảnh vậy thì... cứ dê 
Đàn ông mà hổng biết dê
Quý nàng chắc cũng hổng mê hổng thèm
Hỏi lòng mình lại mà xem
Phải chăng cũng muốn cũng thèm được dê?
Có người chọc ghẹo thì mê
Không ai nhìn tới ê chề tủi thân
Thích mình được gọi mỹ nhân
Nghe qua thì khoái xa gần cũng mê!
Vậy thì đừng vội trách chê
Mà nên thông cảm "cái nghề" đàn ông
Quý nàng nếu gặp... Công Công
Phải chăng cũng sẽ... khóc ròng như mưa?
Hỏi lòng mình lại đúng chưa
Thật lòng bày tỏ xin thưa quý nàng
Vì sao phái đẹp "khoe hàng"
Phải chăng là muốn quý chàng thấy mê?
Có mê thì mới... có dê
Vậy thì đừng vội cười chê quý chàng
Thật tình hổng phải nói ngang
Một phần cũng tại quý nàng đúng không?
Nào là khoe "bưởi" khoe mông...
Đàn ông nhìn thấy động lòng...mới dê!... 

Bình Nguyễn

No comments:

Post a Comment