Saturday, July 25, 2020

Birds And Fishes On The Sea - Chim Và Cá Trên Biển -HD - Youtube LK

Mời xem cuộc chiến đấu sống còn trên biển cả-Cá lớn ăn chim và Chim lớn ăn cá -Phải chăng cuộc sống luôn xảy ra luật "mạnh được yếu thua" ?

Cám ơn anh Long

No comments:

Post a Comment