Monday, June 14, 2021

Đại Dịch Thầm Lặng - BS. Nguyễn Tiến CảnhLTG: Nhân có tin Đảng DC, thượng và Hạ viện dang tính ra luật cho phá thai thả dàn gọi là luật Bảo vễ sức khỏe người phụ nữ (WHPA), xin gửi quí vị bài viết này...

NTC

*****

Nhng k giết người thm lng hin đang hoành hành khp thế gii. C mi năm chúng ly đi hơn 40 triu sinh mng con người. Chúng là ai vy? Chúng ta phi làm gì đ không cho tình trng ghê gm y xy ra na?

Hơn mt năm nay thế gii đã phi hng chu nn dch Covid-19 và đã té nhào. Tt c mi chính ph và nhà nước đã đưa ra mi kế hoch đ bo v người dân, c gng làm ra thuc chng vaccine tht nhanh, yên trong nhà, tránh t hp đông người. Cơ quan y tế kêu gi mi người nên ra tay thường xuyên, đeo mt n, gi khong cách xã hi và chích nga ngay khi có th.

Nhng tin tc đó được truyn thông báo chí nhc nh hàng ngày. Chính ph không ngi tn kém, hành đng bng mi cách đ đi phó vi nn dch gây nhim đó. Cho đến khi viết bài này thì khp thế gii nó đã có hơn 2,5 triu sinh mng b mt. Riêng ti Hoa Kỳ con s đó đã ti hơn na triu.

Đng thi trong cùng mt lúc, mt đi dch khác đang hoành hành ngay gia chúng ta, mà không mt c gng nào được thc hin đ ngăn chn. Chúng ta ít nghe thy nói v con s t vong do nn dch này, bi vì đa s truyn thông cũng rơi vào khong trng thm lng y -ngoi tr khi h lên tiếng chng đi nhng người ngăn cn h. L kỳ hơn na là chính phmt s người cm quyn hin nay li c đng và ym tr cho tình trng chết người đó bng cách dùng tin thuế người dân đóng đ cp cho nhng cơ quan và bnh vin giết người đó tiếp tc hot đng.

Trong năm 2020 nn dch kinh khng y đã ly đi gn 43 triu sinh mng con người -nghĩa là c mi mt giây đng h thì có hơn mt người chết. S người chết này cao hơn c s t vong trong thế chiến I. Nhưng đây chcon s mi năm mà thôi. Riêng ti Hoa Kỳ, s tr b giết do nn dch này trong năm 2020 đã vượt quá s người chết vì Covid-19 là 2,300%!

Tai ách tàn ác này là gì vy? Là mt đi dch giết người thm lng bng cách PHÁ THAI -đi xa hơn và rng hơn c k sát nhân tàn ác nht thế gii.

Theo tường trình ca tin Breitbart và thng kê Worldometer thì: “Trên khp thế gii, s tr chết vì phá thai trong năm 2020 nhiu hơn s người chết vì ung thư, st rét, HIV/AIDS, hút thuc, nghin rượu và tai nn lưu thông cng li. Con s t vong vì phá thai kinh ngc đó, thc s đã khiến mt s quan sát viên phi kêu lên, gi hành đng phá thai đó là ‘căn nguyên công bng xã hi ca thi đi’, bi vì tai hi rng ln ca nó đã hoàn toàn vượt quá nhng vn đ nhân quyn khác” (Thomas Williams, Ph.D., “Abortion Leading Global Cause of Death in 2020 With 42.7 Million Killed,” Jan.1, 2021).

VĂN HÓA S CHT

Đi dch phá thai -mt loi văn hóa s chết không lường được hin đang hoành hành ngay trước mt chúng ta- đã tr thành mt thm cnh được chp nhn bi mt phn ca xã hi. Nhưng dân chúng đã nghe biết được gì t truyn thông báo chí giòng chính v nhng con s t vong kinh khng y gây ra bi k sát nhân này? Không nghe biết gì hết! Ch có yên lng! Thay vào đó, đa s truyn thông báo chí, gii trí và chính ph nhà nước hin li đang ym tr, giúp đ cho nhng k ng h, hoàn thành và tham d vào công vic tàn ác ghê gm y.

Trong s 195 nước trên thế gii, ch có El Salvador, Nicaragua và Cng Hòa Dominic là hoàn toàn không chp nhn phá thai. Ngoài ra, phá thai li rt thường thy mt s quc gia nga thai li là phn chính. Báo Foreign Policy magazine đã tường trình là “Nga khai là phương cách chính ca nhiu ph n  Nga dùng đ phá thai. Báo cáo chính thc cho biết hàng năm có ti 930,000 ph n Nga đã chm dt thai kỳ “ (Amie Ferris-Rotman, “Putin’s Next Target Is Russia’s  Abortion Culture,”Oct. 3, 2017).

LifeNews.com bá cáo cho biết “theo mt bn tin mi ca vin Guttmacher chuyên ng h phá thai, thì hơn mt na ph n M đã phá thai trong hong nhng năm 2008 và 2014; h là nhng bà đã có ít nht là mt con ri (Micaiah Bilger, “Women Using Abortion as Birth Control: 59% Already Had One Child, 33% Had Two Kids,” May 13, 2016).

Bun thay, phá thai -mt hành đng ch tâm giết người bng thuc khi con người chưa được sinh ra li không có phương cách gì đ t v- thì đơn gin đã tr thành mt hình thc khác gi là hn chế sinh đ bng thuc trên hu hết thế gii.

Cái gì đng đàng sau tình trng làm ăn ghê tm này? Như Breitbart nhn xét, “V án ô danh ngày 22 tháng 1 năm 1973 do Ti Cao Pháp Vin Hoa K quyết đnh v v Roe v. Wade…., cùng vi v án năm 1992 Planned Parenthood  v. Casey, đã vô hiu hóa lut ca 50 tiu bang ri cho phép phá thai do yêu cu trên toàn quc Hoa K.”

Nhng quyết đnh khng khiếp đó, ln đu tiên t năm 1973, đã gây ra nhng cái chết thê thm không thương tiếc cho hơn 64 triu con tr vô ti chưa được chào đi Hip Chng Quc Hoa Kỳ, con s ln hơn dân s ca nhiu quc gia trên thế gii!

NHNG NN NHÂN VÔ TI KHÔNG ĐƯỢC T V

Khi mà mình quyết đnh chn làm điu TT hay XU, THIN hay ÁC thì mình đã lôi kéo cái xã hi chung quanh mình thành như vy.

Tuy nhiên, điu đó xem ra chưa đ đ to ra cái chết! T nhiu năm nay, nhiu c gng đã bt đu đ ni lng hoc gim thiu nhng gii hn ca lut phá thai. Thí d gn đây là ngày 22 tháng 1 năm 2019 k nim 46 năm v quyết đnh Roe  v. Wade.

Hôm đó, thng đc Nu Ước Andrew Cuomo đã ký lut Reproductive Health Act. Lut này hy b mt phn ca Ý Tế Công Cng Tiu Bang, là hy b vic bo v hài nhi va sinh ra do phá thai nhưng còn sng -nghĩa là c đ cho nhng hài nhi bé tí xíu y chết sau khi sinh ra, không cn bo vcu sng. Đó là hành đng giết con tr! Cái lut kinh tm đó cũng cho phép phá thai thai kỳ tháng th 9 khi “sc khe và mng sng ca người m b lâm nguy” được khai báo trước khi th thai.

Phn ng thế nào ca Truyn Thông Báo Chí giòng chính đi vi lut phá thai ca Nu Ước? Hoàn toàn câm lng! Tin thế gii cho biết: “Không mt đài truyn hình quc gia chính nào đã nhc đếcâu chuyn NewYork này. Cái v câm điếc hoàn toàn này trái ngược vi tin báo n ào khi lut ‘quyn phá thai’ ca tiu bang được thông qua”(Brandon Jones, Media Avoiding Coverage of New York’s ‘Ghoulish Radical’ Abortion Law, Jan. 29, 2019).

Tiếp theo Nưu Ước, có 5 tiu bang khác cũng phê chun mt lut phá thai tương t như vy. Chng hn thng đc tiu bang Massachusetts đã ký lut cho phép phá thai bt c lúc nào thai kỳ 3 (28-40 tun), là thi gian mà hài nhi có th sng bình thường ngoài bng người m. Cơ quan Kim Chng Quc Gia (National Review) cho biết là “đnh nghĩa trung dung này v bn cht là cho phép phá thai cho đến lúc sinh đ theo yêu cu” (Alexandria DeSantis, “Massachusetts Bill Would Allow Abortion Until Birth,” Jan. 3, 2020).

S TR THƠ T VONG GIA TĂNG KHÔNG NG ĐƯỢC

Mc đ giết hài nhi do phá thai đã gia tang nhiu tiu bang khi chính ph mi lên cm quyn đu năm 2021. Ngày 28-1-2021  Joe Biden chnh đn li ngân khon cp cho quĩ dân s ca LHQ, mt cơ quan có trách nhim v vic gi là “Sc Khe Sinh Sn” (Reproductive Health), trong đó có phá thai.  Trước đó, tháng 4 năm 2017, TT  Donald Trump đã chm dt cp cho cơ quan này 32.5 triu, vì nó tài tr cho Tàu cng trong chương trnh buc phi phá thai và trit sn theo đo lut mi cp ch có 2 con.

Cũng vy, ngày 28 tháng 1, TT Biden ch th cho b Y Tế Sc Khe hy lnh hành pháp 2019 ca TT Trump đã tng ct b c hàng chc triu M kim tài tr cho Kế hoch hóa gia đình (Planned Parenthood) và nhng cơ quan chuyên phá thai khác. Tuy nhiên theo trang mng ca bà Jessica Lea (ChurchLeaders.com), dù Kế Hoch Hóa Gia Đình đã mt mt lượng tài tr rt ln trong nhim kỳ ca TT Trump, h vn “thc hành 354,871 v phá thai trong năm 2019-2020 và nhn được $618.1 triu tr cp t chính ph.”

Bn phn ca nhng v đi din chính ph và công chc là bo v và bênh vc mng sng ca người dân trong nước, k c nhng người không th t bo v và t bênh vc. Nhng thí d trên cho thy nhng v lãnh đo nhà nước đã không làm tròn trách nhim ca mình mà còn tích cc làm ngược li, to nên mt nn văn hóa phá thai ghê tm và ác đc.

QUYN CĂN BN CA NN NHÂN B TƯỚC ĐOT

David Kupelian, nhà báo và ch bút WND.com (trước kia là WorldNetDaily) đã viết trong cun sách ca ông năm 2015 có ta đThe Snapping of the American Mind: “Trong cái thế gii kỳ l đang đi song hành này, cùng mt cách giết mt đa nh nếu xy ra mt thế gii tht thì s làm chúng ta ni điên lên và đem truy t ra tòa, ri tù ti và có th b t hình, nhưng nay đã được biến đi mt cách kỳ diu thành mt ‘phu thut y khoa’ và ‘quyn hiến đnh’ đươc ban cho k ngh phá thai và được bo v rt cn mt bi đ th quyn lc ca nhà nước và, tin giúp đó li là tin người dân đóng thuế” (In this strange parallel World, the same killing of a baby that in the real world outrages us and results in prosecution, prison, and possibly execution, is mysteriously transformed into a ‘medical procedure’ and ‘constitutional right’ provided for and fiercely defended by a multibillion-dollar (abortion) industry and all the powers of government -and funded by taxpayers” (p.179).

Bn Tuyên Ngôn Đc Lp ca Hoa Kỳ xác nhn “Tt c mi người nam n -nghĩa là loài người- khi sinh ra đu bình đng, được To Hóa ban cho nhng quyn li không th chuyn nhượng được, trong đó có quyn được Sng, được T Do và theo Đui Hnh Phúc.” Nhưng chúng ta đã thy nhng gì đã và đang xy ra? Mi ngày, nhng quyn căn bn y đã được Thiên Chúa ban cho đu b tước đot, hàng ngàn đa tr đang ln lên, phát trin, sp được sinh ra thì mng sng ca chúng b hy git mt cách tàn nhn bng đ th dng c như kìm, kp, kéo, thìa múc no, ng hút v.v...

Ti sao vy? Điu gì đã xy ra M Quc, nơi đã to ra cái kết qu ghê rn này khi mà hành đng phá thai nhiu thp niên trước đã được xác đnh rõ ràng?

Bt đu thp niên 1960 và 1970, mt s rt đông dân chúng Hoa Kỳ đã t chi, quay mt khi nn tng luân lý ca h mà nguyên thy đã được bt ngun t Kinh Thánh. Phong trào gi là “t do luyến ái” đã mc r t đó. Nó liên quan đến cách sng chung ch ln ln nam n ba bãi, có nhiu b bch. Thuc nga thai thì đy dy và d dàng có, li được khuyến khích bi phim nh, báo chí. Nhng th đó đã đo ln và làm yếu hn đi nhng cơ chế hôn nhân và gia đình, ngay c cái nn tng vng chc là xã hi.

S xung dc văn hóa có nc đc ung thư này đang tiếp tc vn hành không cn che du đến ch mà hin nay bt c hình thc hay khuynh hướng sc dc nào cũng đu được chp nhn và coi là “bình thường” -và nó li được khuyến khích và c đng mt cách tích cc bi xã hi ca nhng người gi là lãnh đo.

Điu gì s xy ra khi mà luân lý ca Thiên Chúa b b quên, lut khôn ngoan ca To Hóa b coi r, trong mt quc gia có nn móng được xây dng t nguyên khi là đ vinh danh Thiên Chúa và thun phc lut l ca Người? Qua li ca tiên tri Hosea, Thiên Chúa đã cnh cáo như sau: Dân ta b tiêu git vì thiếu hiu biết. Bi vì các ngươi đã t chi hiu biết nên ta s t chi các ngươi không cho làm tư tếi din) ca ta. Bi vì các ngươi đã quên l lut ca Thiên Chúa các ngươi nên ta cũng s quên con cháu các ngươi (Hosea 4:6).

THÚC ĐY MT S ĐIP PHÁ HOI

Qua nhiu thp niên, hu qu ca luân lý suy đi như thế đã khiến gia đình đ v, ti ác tràn lan, bo đng hoành hành, thêm kiêu căng, bnh hon th xác và tâm thn, khiếm nhã, khinh mit Thiên Chúa là đng To Hóa, đng bo v và quan phòng (2 Tm 3:1-5).  

Bun thay, Hoa Kỳ và nhiu quc gia khác đang chu toàn nhng li Tiên Tri Isaiah viết: “Khn thay dân tc ti li, chng cht li lm, ging nòi gian ác, con cái hư hng li chi b Chúa, khinh khi Đc Thánh ca Israel và quay lưng b đi. Biết đánh các ngươi vào ch nào na, hi nhng k c khăng khăng phn lon! Đu các ngươi ch nào cũng đau và tim ch nào cũng nát c ri” (Is 1: 4-5).

Khi chn cho mình điu tt hay xu hoc thin hay ác thì con người cũng biến “xã hi mình sng tr nên như vy”, k c nhng cách thc sc dc mà h hành đng. Thiên Chúa đã phán trong Kinh Thánh là tình dc được dùng ch đ t tình yêu, thc hin tình liên đi hôn nhân, nhưng con người đã t b ý tưởng đó và cho rng mình biết hơn Thiên Chúa là đng  đã d liu và to ra tình dc!

Vì chi t nhng luân lý căn bn ca Thiên Chúa nên ngày nay người ta đã to ra mt loi văn hóa hn lon, đi try, móc ngoc, sng chung ba bãi, trai vi trai, gái vi gái, trái gái ln ln lung tung mà vn coi là bình thường, ri còn chính thc to thành hôn nhân, c đi vi nhng tay đi ging trai thành gái hay gái thành trai. Cung cách và thái đ ng x ti li, lon luân, ngược đi như thế đã tng b Chúa kết án nng n như ghi trong Kinh Thánh (coi Mt 5:28; Lv 18:22; Dn 22:5; Rm 1:26-29; St 5:2).

T đó, có ai thc mc v cái văn hóa gi là “văn hóa phá thai theo đòi hi” quá kinh tm y không? Thm hi vô cùng, cái văn hóa y li đang lan tràn khp thế gii, đi đến đ giết hi c nhng thành viên vô ti nht ca mình mt cách vô cùng thê thm. Đ làm gì nh? Đ nhng người khác có th hưởng th nhng thú vui đi try ca mình ri t an i và tha th cho chính mình (X. 2Tm 3:1-5).

S SNG DUY NHT LÚC TH THAI

Rt nhiu người, không hiu sao, li t di mình cho rng đa nh chưa sinh ra ch là “mt cc tht”, và người m có “quyn” mun làm gì trên nó cũng được. Hoc mt ct nghĩa sai lc khác là đi sng con người ch bt đu lúc đa bé gn sinh ra khi nó có th t sng được. Và đây là ln ranh mà nhng chuyên viên phá thai đã vch ra và cho là đ. H nói vi nhng ph n là, vì bào thai sng nh vào s sng ca người m nên nó không th sng tách ri m nó được, do đó phá thai là hoàn toàn chp nhn được nếu người m mun.

Nhưng v mt khoa hc và Thiên Chúa thì sao? Đi sng con người bt đu t lúc th thai. Ti thi đim đó, s sng tr thành hin hu vi căn tính di truyn riêng ca mình bao gm tt c mi s mà con người nh xíu đó s thành hình, t chiu cao, màu sc ca mt, nhân tính và nhiu th khác na...

T đó, mt tiến trình ln lên và phát trin rt kỳ diu s xy ra nơi con người mi này trong bng người m. Ch trong vòng 18  ngày nhp tim đp đã nghe được. Vào khong 3 tun, mt, xương sng, b máy tiêu hóa bt đu hình thành. Khong chng 43 ngày sóng não có th nhn thy được. Khong 60 ngày, ngón tay ngón chân bt đu xut hin. Chng 65 ngày, tuyến giáp trng, tuyến thượng thn bt đu làm vic và bào thai có th nut cũng như đáp tr tiếng đng.

Vào khong 70 ngày, đa bé chưa sinh ra -v căn bn, đã có đ mi cơ quan như mt đa bé mi sinh ra. Đến 84 ngày, du tay thành hình; chiu cao chng hơn 3 inches, cân nng khong 1 ounce. Đến 125 ngày, đa bé có th c đng và đá. Nó cũng biết đau, s, lnh, đáp ng li âm thanh và ánh sáng, có th nc ct, bú ngón tay, có th theo chu kỳ thc ng, có th mm cười, biết cm súc, có th biết tiếng m nói, biết ngáp và c mng mơ na!

THIÊN CHÚA, ĐNG TO HÓA NÓI GÌ?

Kinh Thánh ct nghĩa là Thiên Chúa đã hình dung con tr chưa sinh ra như mt cá nhân riêng bit vi m nó. Chng hn Thiên Chúa đã xác đnh chn Jeremiah làm tiên tri/ngôn s/y viên đc bit. Thiên Chúa nói vi Jeremiah, “Trước khi cho ngươi thành hình trong bng m, Ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lt lòng m, Ta đã thánh hóa ngươi. Ta đt ngươi làm ngôn s cho chư dân (Gr 1:5). Ngoài ra, t ph Job đã nói v chính mình và nhng người khác: “Đng to ra tôi trong bng m không phi là đng to ra nó hay sao? Không phi cũng mt Thiên Chúa đã to ra tt c chúng tôi sao? (G 31:15).

Chúng ta cũng thy là, Li linh hng ca Thiên Chúa cho biết Đng To Hóa ca chúng ta đã coi đa bé trước khi sinh ra, -ngay c nhng giây phút đu tiên ca đi nó và s phát trin ca nó- như mt cá nhân mi đc nht và quí giá. Nó có quyn -ging như tt c mi người là -đ sng, đ chơi, đ cười, đ hc hi và đ mơ mng!  Vy, dù phá thai không được trc tiếp nói đến trong Kinh Thánh, nhưng đon trên hin nhiên cho thy Thiên Chúa coi nhng đa tr chưa được sinh ra như là nhng cá nhân con người. Điu đó có nghĩa là giết nhng đa tr chưa được sinh ra mt cách ba bãi là sát nhân, phm ti điu răn th 6 trong 10 điu ca Thiên Chúa là không được giết người.

Bây gi chúng ta th nhìn vào mt mc đ cao hơn, vượt qua mc vt cht đi vào khung tri thiêng liêng tht quan trng là mi cá nhân con người đi din vi Đng To Hóa vĩnh cu ca chúng ta thế nào? Mc dù Người to dng nên mi s, gm có vũ tr và tt c mi s, trong đó con người là mt linh vt vô cùng quí giá, bn có biết không?

Thc vy, kế hoch chính tht kỳ diu và đc bit ca Thiên Chúa nhm vào con người chính là mng sng con người. Hãy đ ý đến nhng li kinh ca David, vua Israel c đi do Thiên Chúa mc khi:

   “Khi tôi ngm Tng Tri do tay Chúa sáng to, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cn nh đến, phàm nhân là gì mà Chúa phi bn tâm? Chúa cho con người chng thua kém thn linh là my, ban vinh quang danh d làm mũ triu thiên, cho làm ch công trình tay Chúa sáng to, đt muôn loài muôn s dưới chân: Nào chiên bò đ loi, nào thú vt ngoài đng, nào chim tri cá bin, mi loài ngang dc khp trùng dương...(Tv  8:3-9).

Cũng vy trong Tân Ước cũng có nhng li ct nghĩa tán tng s mnh nhân loi rt kinh ngc và tht đy đ:

    “...đt muôn loài muôn s dưới chân con người, bt chúng phi phc quyn con người. Khi bt muôn loài muôn s phi phc quyn con người, Thiên Chúa không đ cho mt s gì không phc quyn con người.Tht ra, hin nay chúng ta chưa thy muôn loài muôn s phc quyn con người. Nhưng con người đã b thua kém các thiên thn trong mt thi gian ngn, thì chúng ta li thy được Thiên Chúa ban vinh quang danh d làm mũ triu thiên, bi vì đã cam chu t hình. Con người đó chính là Đc Giesu. Tht vy, Đc Giesu phi nếm s chết là đ cho mi người được cu đ, nh ơn Thiên Chúa. Qu thế, vì mun đưa muôn vàn con cái đến vinh quang nên Thiên Chúa đã làm mt vic thích đáng là cho Đc Giêsu tri qua gian kh mà tr thành v lãnh đo thp toàn, dn h đến ngun ơn cu đ (Dt 2:8-10).

MC ĐÍCH CA MNG SNG CON NGƯỜI

To hóa đã có mc đích rt phn khi cho tt c chúng ta. Mng sng ca muôn dân, ca c nhng hài nhi trước khi sinh ra đu  quí giá vô cùng. Như chúng ta va nghe, s mnh ca Chúa Giêsu Kito là mang vinh quang cho “nhiu con cái”. Nhưng đó nghĩa là gì? Ch ý và mc đích ca Thiên Chúa trong vic to dng nên loài người là đ thiết lp chính gia đình Thiên Chúa ca Người. Thiên Chúa đã nói mt câu rõ ràng trong thư  gi tín hu Corinto: “Ta s là Cha các ngươi, và các ngươi s là con trai con gái ca Ta, Chúa toàn năng phán như vy (2Cr 6:18). Người s hoàn thành vic này qua mt tiến trình nh máu tht cũa mi cá nhân ri được biến đi thành nhng con người linh thiêng trong ngày sng li t cõi chết.

Tác đng sinh sn loài người là mt tác đng vt cht đi song hành vi tiến trình thiêng liêng dn đến vic sinh ra nhng đa tr ca Thiên Chúa thành mt gia đình thiêng liêng bt t ca Thiên Chúa! Khi con người kết thúc đi sng ca mt hài nhi trước khi sinh ra là h đã xúc phm bước lên đường hướng kế hoch ca Thiên Chúa mt cách điên r. Vy, đi sng ca tt c nhng đa tr chưa được sinh ra phi coi là quí giá vô cùng. Thiên Chúa đã có kế hoch trước cho tng đa tr đó là chúng có mt s mnh huy hoàng tương lai.

Vi nhng ý nghĩ đó trong đu, nếu bn biết có ai có ý đnh phá thai thì hãy khuyên h, khuyến khích h đến nhng cơ quan t thin, thin nguyn, bác ái tư nhân hay tôn giáo s có người sn sàng giúp đ c m ln con.

Thiên Chúa ước mong tt c chúng ta thc s  t b cái nn văn hóa ti ác và s chết đang hoành hành trên thế gii hin nay. Nó b nh hưởng bi mt quyn lc vô hình n núp trong bóng ti, li có sc mnh không ng..(x. Ep 2:2; 6:12; 2Cr 11:14). Nhìn s ln mnh ca ti ác hin nay, bây gi là thi đim quyết đnh chúng ta phi quay li vi Thiên Chúa qua Đc Giêsu Kito và thc hành nhng giáo hun ca Người (Mt 5:19).

Sau cùng, nếu trong quá kh chúng ta đã phm ti thì hãy ăn năn thng hi xin Thiên Chúa toàn năng tha th. Ơn Chúa luôn luôn sn sàng, ch cn chúng ta bước ti và thc lòng ci đi. Bn có th b li đng sau nhng li lm và xây dng cuc sng mi đ chun b cho mt tương lai huy hoàng nơi vương quc mai sau.

Đúng vy, Thiên Chúa toàn năng có mt kế hoch rt phn khi, mt mc đích tuyt vi cho tt c mi người, trong đó có bn. Thc vy, bn đã được Thiên Chúa ha  ban cho mt đi sng mai sau tht đy đ nm trong gia đình thiêng liêng ca Thiên Chúa, không gì có th so sánh được.

Hãy nh là tt c mng sng ca con người, trong đó có c mng sng ca nhng hài nhi chưa được sinh ra, đu siêu vit và quí giá vô cùng đi vi Thiên Chúa.


Fleming Island, Florida

June 10, 2021

NTC

No comments:

Post a Comment