Friday, June 25, 2021

Kiếp Nạn Trần Gian Đang Gánh Chịu - Thơ Minh Lương - Youtube Marian Tran

1 comment:

  1. Nhìn hình Phật đẹp vô tả: khuôn mặt đẹp cả Âu lẫn Á, dái tai dài cả tấc mà da thì giống như gái 20 tuổi. Một sự hòa hợp thần thánh.

    ReplyDelete