Saturday, June 12, 2021

Sân Nhà Sân Khách


Sân nhà, Sân khách khác chi Anh?

Cũng sân cũng cỏ cũng khung thành
Sao Anh cứ mãi mê Sân khách
Sân nhà phụ bỏ nỡ đoạn đành!
Sân khách Ai mà cho chơi không
Anh phải đầu tư Việt Nam đồng
Nào tiền sân bãi, tiền ăn, nghỉ
Và nhiều khoản khác lại tốn công!
Mỗi trận cũng là hai hiệp thôi
Ghi bàn tung lưới vậy xong rồi
Sức đâu kéo dài thêm hiệp phụ
Sân khách, Sân nhà cũng thế thôi!
Sân nhà, Sân khách cũng y chang
Mục đích vào sân để ghi bàn
Hết trận lăn ra mà thở dốc
Sân nào giờ cũng chẳng ngó ngàng!
Sân khách nào đâu phải của riêng
Đừng nghĩ là Anh được độc quyền
Sân khách vẫn thường luôn mở cửa
Cầu thủ nhiều nơi đá luân phiên!
Sân khách nào đâu chỉ riêng Anh
Ở đó Người ta đến tranh giành
Xui xui Anh lãnh nhắm... thẻ đỏ
Dừng chơi bỏ cuộc nghĩ sao Anh?
Anh bỏ Sân nhà mãi quạnh hiu
Anh có nghĩ chăng đến một điều
Sân nhà sẽ chuyển thành... Sân khách
Anh chẳng còn Sân sẽ cô liêu!
Ngày kia Sân khách có chủ rồi
Sân nhà giờ cũng đã đổi ngôi
Anh chẳng còn Sân mà chơi nữa
Dẫu có ăn năn cũng... muộn rồi!
Giờ Anh cô độc chẳng sân riêng
Không được vào chơi phải nhịn ghiền
Gặp lại Sân nhà đừng hối tiếc
Vì Cầu thủ khác đứng chủ quyền!...

From tmg

No comments:

Post a Comment