Saturday, April 23, 2022

Láo!


Ngày xưa, ở một làng quê miền Bắc có 1 gia đình sinh ra đứa con trai đặt tên là Nguyễn Văn Lào, nhưng ông ủy viên Hộ tịch ghi sai là Nguyễn văn Láo. Láo tham gia kháng chiến và lên đến chức thượng úy. Phục viên được vài năm Cụ Láo lâm trọng bệnh. Trước khi qua đời Cụ cho gọi con cháu đến và căn dặn.

- Sau khi tao chết tuyệt đối không được đề đích danh Láo lên bia mộnhưng tụi mày làm thế nào để người ta nhìn vào biết đó là mộ của tao.

Nói xong cụ Láo nhắm mắt xuôi tay.

Một năm sau trên con đường nhỏ qua làng mọc lên một tấm bia lớn, bên trên chỉ ghi hàng chữ:

"Đây là nơi an nghỉ của một người cộng sản chân thật".

Bia dựng xong, ai ai đi ngang thấy vậy cũng liền thốt lên...Láo!!


Nguồn: FB

No comments:

Post a Comment