Tuesday, April 12, 2022

Tháng Tư Nguyện Cầu - Nguyễn Thị Thêm


 Bây giờ người vắng mặt

Mỗi tháng tư lệ thầm

Nỗi đau này ai thấu

Nên trốn mình trong chăn

 

Lặn lội trong dĩ vãng

Một thời tình yêu đầy

Đôi trái tim cùng nhịp.

Giờ mất tìm sao đây.

 

"Em nhớ anh nhiều quá.

Nhớ quay quắt đêm ngày

Nhớ anh trong đau đớn.

Nhớ anh trong đắm say."

 

Ta với em giống nhau.

Cũng một mối tình đầu

Cũng một thời bão nổi

Cũng chịu nhiều thương đau.

 

Người đã mất từ lâu.

Đi tìm ở phương nào?

Tử sinh do mạng số

Vọng tưởng khiến mình đau.

 

Hãy lặng thinh ngồi xuống.

Tâm trống rỗng bình yên.

Nhắm mắt niệm hơi thở

Ta trở về với thiền.

 

Bên ta chàng ngồi đó

Hồn với tâm giao duyên

Phật Di Đà sẽ độ

Xóa sạch mọi ưu phiền.

 

Lá vàng rơi nhè nhẹ

Một khởi sinh bắt đầu 

Mầm non sẽ lại mọc

Hãy nguyện cầu cho nhau.

 

Nguyễn thị Thêm

Tặng em người vừa thành góa phụ

No comments:

Post a Comment