Friday, April 22, 2022

Thật Là “Thú Dzị“, Quá Đúng!

 

✍️ Cách đây 100 năm, đàn ông nhiu v được ngưỡng m, gi nhiu v coi là lăng nhăng.
✍️ Cách đây 60 năm, người giàu bị đấu tố, bây giờ giàu gọi là doanh nhân thành đạt!
✍️ Cách đây 30- 40 năm, không chồng mà có con là bất hạnh chửa hoang..bây giờ khôg chồng có con đầy bản lĩnh.!
✍️ Cách đây 1 năm, F0 là quái vật⁉️bị bạn bè xa lánh_ xóm làng hắt hủi... bây giờ F0 thời ni bị cấy đăng lên MXH “ tau 2 vạch rồi nạ”
✍️ Cách đây30- 50 năm ăn mặc “te tua”gọi là nghèo rớt mồng tơi ! Bây giờ gọi là biết cách ăn mặc thời thượng⁉️
👁*🗨 Cho nên cứ bình tĩnh mà sống, nếu sống đủ lâu sẽ thấy xã hội thay đổi theo ý mình.

 

Lượm trên mạng

No comments:

Post a Comment