Wednesday, April 20, 2022

Tháng Tư Ngày Cưới - Đỗ Công Luận

Những ngày tháng 4, tôi học ở Huấn khu Thủ Đức. 

Lẽ ra đám cưới của tôi được tổ chức từ đầu tháng 4. Nhưng vì ba vợ bị kẹt ở Phan Thiết bởi chiến sự. Sau cùng hai họ định ngày 21/4/1975 cho đôi trẻ thành thân.

Đám cưới nhà binh được tổ chức đơn giản.

Buổi chiều tối, khi gia đình đang dọn dẹp tiệc tùng, tin thời sự không vui. Cánh cửa thép phía Đông vỡ toang. Xuân Lộc thất thủ. Lui binh để máu thôi tuôn đổ.

Tông tông ngậm ngùi lên tivi đọc diễn văn từ chức. Trao quyền cho người kế thừa.

Đêm động phòng với nhiều băn khoăn trăn trở. Sáng hôm sau tôi vào lớp học chuẩn bị thi mãn khóa. Niềm vui trọn chỉ 9 ngày...


Đỗ Công Luận

No comments:

Post a Comment