Thursday, July 7, 2022

Thêm Một Tuổi Đời - Trần Thị Bé

Chúc mừng sinh nhật muộn. Riêng tặng T.T.Vân


Lại được thêm một tuổi đời...
Lì xì Thiên Chúa tặng khắp nơi
Thêm một tuổi, mừng thêm một tuổi
Sức khỏe còn là hạnh phúc vẫn trong tay
Thành tâm cảm tạ ơn dày
Của Cha Thiên Chúa, phước đời Thương ban
Thêm một tuổi đời...cười nhiều thêm chút nữa.
Tâm tư vui sẽ  trẻ lại chậm già.
Để cùng con cháu hoan ca.
Để cùng bè ban gần xa vui cười. ..
Ngày mai từ giả cuộc đời. 
Ta còn có được vài người nhớ thương!
Thêm một tuổi đời. ..thêm xa trời  gần đất. 
Một ngày qua ta đã mất một ngày
Thời gian sao quá nhanh bay
Thời gian linh dược dần phai nỗi sầu ?
Hay là độc dược thâm sâu
"Ung thư thời đại"... trời cao sẵn dành...?!
Cho mọi kẻ, kiếp thế nhân ...
Người nào cũng có, chẳng cần phải ganh
Thành tâm cảm tạ, trí ân
Tình Cha Thiên Chúa,  tâm con khắc nguyền !
            
Tết tha hương 2022
 T.T.B

1 comment:

  1. Mừng sinh nhật trể em Huốn của tui. Chúc em sức khỏe và bình an, ngày nào cũng có chuyện "tám" với bà con, bạn bè khắp nơi trên thế giới. 😊😊
    Chế Hai

    ReplyDelete