Tuesday, September 20, 2022

Bài Học Nửa Đời - Như Nhiên Thích Tánh Tuệ

 

Nửa đời người tôi hiểu được

Vô thường - y l thường nhiên

Và ta chỉ là chiếc lá

Trong rừng nhân loại vô biên..


- Nếu có một điều vĩnh cữu

Thì đó chính là đổi thay

Đổi thay - chng h thay đi

Đành hanh.. tại thế gian này!

Điu ta cho là Hnh phúc

Nào phải cứ là bên nhau

Dẫu hai phương trời cách biệt

Vẫn vui ý hợp tâm đầu!

- Không ph thuc vào năm tháng

Mà đo Sống ít hay nhiều.

Chính là cách mình đã Sng

Mỗi ngày Thức tỉnh bao nhiêu..


 Na đi trm tư hiu được

Bản chất kiếp người lẻ loi

Đã biết nhân sinh hu hn

Lấp đầy - vẫn thiếu mà thôi!- Con sóng phủ thềm năm tháng

Xóa nhòa, cun ni nim trôi

Chỉ cần nhận ra, trầm tĩnh

Đớn đau nào cũng phai phôi..

Na đi người tôi hc được

Tan hợp, thăng trm bi duyên

Đến lúc mây về chốn cũ

Nhẹ nhàng, đâu bận niềm riêng...


Na đi ngườkhi t ng

Phân trần đen, trắng mà chi!

Thế gian mĩm cười đối diện

Sống với cõi lòng vô vi..

 

Như Nhiên (Thích Tánh Tuệ)

No comments:

Post a Comment