Friday, September 30, 2022

Nhớ Người - Hàn Thiên Lương

 

Lá vàng lác đác trên sân

Lòng tôi bất chợt bâng khuâng nhớ người

Người đi xa khuất bên trời

Tôi ngồi đếm lá thu rơi một mình.

Chung quanh vắng vẻ lặng thinh

Nhớ sao nhớ quá!- nhớ Mình khôn nguôi!

Ngày xưa chung bước mà vui

Khi trên bãi biển , khi đồi hoàng hôn

Giờ đây lá đổ thu buồn

Tôi đang  lỡ bước giữa đường vàng thu!


28-9-2022

Hàn Thiên Lương

No comments:

Post a Comment