Wednesday, September 14, 2022

Tình Lỡ - Hàn Thiên Lương

 

Tình dẫu đã xa về nẻo gió

Cớ sao lưu luyến mãi dâng đầy

Đêm đêm trở giấc tràn thương nhớ

Cứ tưởng ai về giữa tối nay.

 

Có kẻ tim ngoan rất thật người

Nén nỗi đau thương… chẳng đổi dời

Trong cõi trăm năm bao hồ lệ

Giữ trọn trong hồn một giấc mơ!

 

Bâng khuâng lá đổ vàng thu úa

Ngõ quạnh mình còn rõ dấu chân

Tiếng nhỏ thì thầm như vẳng lại

Cớ chi lẻ bóng nẻo phong trần!

 

Xuôi ngược đời trai chốn hải hồ

Người quên!... vội bước xuống con đò

Để cho pháo nổ hồng trên bến

Đau cả dòng sông nước lặng lờ!

 

Nhìn ngõ hoàng hôn buồn kỷ niệm

Dáng xưa mờ tỏ dưới trăng đầy

Bao nhiêu thương nhớ tràn lên mắt

Tình đến rồi tan như khói mây!

 

Chao ơi đời  chỉ là cơn mộng

Tình lỡ còn nhau vạn nỗi sầu

Thề hẹn thôi cũng phù hư cả

Son sắt!-vì đâu sớm bạc màu!


Hàn Thiên Lương

No comments:

Post a Comment