Tuesday, September 13, 2022

Những Khẩu Hiệu Dối Trá - FB Bùi Chí Vinh

Tranh hí họa của họa sĩ La Thanh Hiền

 

Tại hội nghị của Thủ tướng với Bộ Y Tế lòi ra chuyện phải mua dao mổ dỏm để phẫu thuật bệnh nhân vì thiếu tiền, trong khi tiền thu hoạch từ kit test chọt mũi thì bao la vô tận. Vì thiếu tiền hay là vì dối trá từ trên xuống dưới. Trời ơi, sinh mạng bệnh nhân mà phải dùng dao mổ rạch 3 lần mới đứt da.Vậy mà khẩu hiệu dán đầy bệnh viện là “Lương y như từ mẫu”. Đúng là một xã hội băng hoại đủ các mặt từ y tế, giáo dục, văn hóa, tôn giáo và nhân quyền…

Cuộc sống chưa bao giờ an toàn

Dù truyền thông nhà nước mỗi ngày tri hô như con vẹt

Những khẩu hiệu không hề có thật

“Độc lập, Tự do, Hạnh phúc” hoặc “Công bằng, Dân chủ, Văn minh”

Độc lập cái gì mà giặc đến cứ làm thinh

Mất đứt thác Bản Giốc, ải Nam Quan vẫn “bình chân như vại”

Hoàng Sa, Trường Sa giặc tuột quần đứng đái

Mất từ mặt nước đến cao nguyên mà có mắt cứ như mù

Tự do cái gì khi ăm ắp nhà tù

Dân xuống đường đòi tống cổ Formosa là bị tống ngay vào xà lim giam trước

Nghệ sĩ, nhà thơ, tu sĩ, trí thức ra tuyên ngôn chống bọn xâm lược Bắc Kinh là bị bịt mồm cho bằng được

Tự do ăn nhậu điếm đàng thì hoan hô nhưng tự do ăn nói: Đừng hòng!

Hạnh phúc cái gì mà phố xá biến thành sông

Trời không mưa, trong lòng người vẫn ngập

Ngập từ miệng cống ngập rác tối tăm, ngập cho đến những chính sách chủ trương thâm độc

Móc túi nhân dân từ thuế đất, thuế thân cho đến thuế dị thường

Cuộc sống chưa bao giờ an toàn

Dù truyền thông nhà nước mỗi ngày tri hô như con vẹt

Những khẩu hiệu không hề có thật

“Độc lập, Tự do, Hạnh phúc” hoặc “Công bằng, Dân chủ, Văn minh”

Công bằng cái gì khi kẻ đói bị hy sinh

90 triệu người nghèo làm nền cho 3 triệu vua quan trên chóp bu Kim Tự Tháp

3 triệu suất bỏ trốn ra nước ngoài kèm quốc tịch thứ 2 bất chấp 90 triệu dân đen tàn mạt

Bầy sói đỏ từ trang sách Victor Hugo tấn công “Những Kẻ Khốn Cùng”

Dân chủ cái gì khi tay cóng, chân run

Từng đoàn dân oan lên kinh thành đòi đất

Ngăn cản kiến nghị đồng bào không xong, chính quyền liền trổ mòi đàn áp

Tội nghiệp những bà mẹ từng lập chiến công giờ chiến bại trước bạo quyền

Văn minh cái gì khi lạc hậu triền miên

Làm vua đáy giếng có khác gì vua ếch

Nhân phẩm đạo đức suy đồi thuộc loại nhất hành tinh mà lý luận cứ bô bô như hát nhép

Dân phải đu dây như xiếc qua sông còn vua quan nằm mơ Vạn Lý Trường Thành

Cuộc sống biết bao giờ mới hết hôi tanh !?!


BCV

Tranh hí họa của họa sĩ La Thanh Hiền

No comments:

Post a Comment