Saturday, September 10, 2022

Mừng Sinh Nhật Quý Tử - Đỗ Công Luận

Quý tử của tôi sanh ngày 16 tháng 8 Kỷ Tỵ, lúc 18 giờ 30 phút, thời điểm trăng tròn sáng nhất trong năm.

33 năm đã qua, con là niềm hạnh phúc của Cha Mẹ. Giờ là nắng ấm của gia đình vợ con.

Hi vọng mọi điều tốt đẹp theo thời gian khi Mẹ Cha đã ngã nắng hoàng hôn.

Xin có bài thơ cảm tác chia vui cùng con trẻ...

No comments:

Post a Comment