Wednesday, June 21, 2023

Gửi Cho Người - Hàn Thiên Lương


Anh đã đi tìm Em khắp lối

Vì nhớ thương tấc dạ bồi hối

Tưởng Em vẫn chờ bên song cửa

Nào thấy đâu?- biền biệt xa xôi !

 

Sao Em lại tránh chuyện yêu đương

Riêng lòng anh mãi mãi nhớ thương

Giữa đời nầy đau từng bước lẻ

Nhớ về ai lòng lại vấn vương!

 

Cớ sao Em cứ mãi hững hờ

Để chúng mình  lạc mối duyên tơ

 Hãy bước mau vào  vườn hoa đẹp

 Đời sẽ vui, hết cảnh mong chờ!

 

Khi yêu thương, hết chuyện bẽ bàng

 Cùng nhau bước xuống chiếc đò ngang

Ta hát bản duyên tình hội ngộ

Thuyền hoa tha thiết mấy cung đàn !

 

18-6-2023

Hàn Thiên Lương

No comments:

Post a Comment