Wednesday, June 14, 2023

Tìm Lại Dấu Quê Hương - Hàn Thiên LươngAnh đứng lặng nhìn mây bay trên núi

Gió xạc xào khua động cả đồi thông

Dưới lũng xa dòng sông trôi lặng lẽ

Thuyền về đâu ?- theo con nước xuôi dòng !

 

Anh bất chợt thấy mình đang lỡ bước

Suốt quảng đời sao cứ mãi lang thang

Đường quê người tháng năm còn xuôi ngược

Gót đã mòn hơn nửa kiếp đi hoang !

 

Anh có đọc những bài thơ em viết

Trong đêm buồn thiếu vắng bóng quê hương!

Thương quá đổi , ý tình sao tha thiết

Khiến hồn anh nhớ mãi buổi lên đường !

 

Một lần đi biết bao giờ  trở lại

Bóng người xưa nay biền biệt nơi nào?

Chiều cô đơn thêm nỗi tình khắc khoải

Cuộc tương phùng không biết đến bao lâu !

 

Anh ao ước ngày nào mình tương ngộ

Vần thơ Em còn đậm nghĩa yêu thương

Dẫu xa cách hoa xuân tàn mất độ

Bỏ quê người tìm lại dấu quê hương !


13-6-2023

Hàn Thiên Lương

No comments:

Post a Comment