Monday, June 12, 2023

Những Cái Hay Của Chữ ViếtTrong chữ "Nhẹ" vẫn có dấu "Nặng"

Trong chữ "Vững" vẫn có dấu "Ngã"

Trong chữ "Hiểu" vẫn có dấu "Hỏi"

Chữ "Ngắn" vẫn dài hơn chữ "Dài".


Trước khi học được chữ Khôn,

Ta phải đánh vần qua vần Khờ.


Sung sướng có 9 chữ thì Gian truân cũng thế

Hạnh phúc có 8 chữ thì Bi thương cũng thế

Tình yêu có 7 chữ thì Phản bội cũng thế

Sự thật có 6 chữ thì Giả dối cũng thế

Bạn bè có 5 chữ thì Kẻ thù cũng thế

Cười có 4 chữ thì Khóc cũng thế

Yêu có 3 chữ thì Hận cũng thế

Ta có 2 chữ thì cũng thế

có 1 chữ thì cũng thế


Trong "Friend" (bạn bè) vẫn có "End" (chấm hết)

Trong "Believe" (tin tưởng) vẫn có "Lie" (lừa dối)

Trong "Lover" (người thương) vẫn có "over" (kết thúc)


Chỉ có từ DAD viết ngược viết xuôi vẫn là DAD

Và chữ MOM viết ngược viết xuôi vẫn là MOM nghĩa là “Tình 

Thương của Cha Mẹ không bao giờ thay đổi“
 

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment