Saturday, June 17, 2023

Lời Một Người Cha - Hàn Thiên Lương


Con hãy nhớ con là người dân Việt

Bốn nghìn năm rạng rỡ giống lạc hồng

Tổ tiên ta bao nhiêu đời chống giặc

Dựng cơ đồ bền chặt đẹp non sông!

 

Cớ gì đâu hôm nay mình lưu lạc

Qua từng đêm thao thức cảnh lưu vong

Thế hệ của cha trong nước cờ thua cuộc

Bỏ quê nhà cam sống kiếp long đong!

 

Chưa có ngày nào vui đời ‘’xa xỉ’’

Rượu quê người luôn đắng vị tha hương

Hồn Việt Nam chập chờn trên xứ Mỹ

Nhớ làm sao héo hắt cả can trường.!

 

Con của cha những đứa con yêu dấu

Của quê hương của tổ quốc Việt Nam

Nhớ nha con: ngày ngày luôn phấn đấu

Nơi quê nhà còn gian khổ lầm than!

 

Có những người, cha con mình mắc nợ:

Ðó thương binh vất vưởng chốn quê nghèo

Ðó những anh hùng giờ đang tranh đấu

Bị giam cầm không biết đến bao lâu!

 

Luôn cảnh giác kẻ trở cờ xu nịnh

Chúng quay về chìm đắm cuộc truy hoan

Như ‘’thương nữ bất tri vong quốc hận’’

Ðàn thú hoang đang sa bẫy lạc đàn!

 

Luôn tin tưởng ngày mai trời sẽ sáng

Ngọn cờ hồng thôi che khuất quê hương

Trời Việt Nam muôn đời luôn tỏ rạng

Ðời tự do… tan biến nỗi u buồn!


(Nhân mùa lễ Cha)

Hàn Thiên Lương

No comments:

Post a Comment