Monday, June 19, 2023

Lòng Người Chiến Sĩ - Hàn Thiên Lương


(Nhớ ngày Quân Lực 19 tháng 6)

Thương người chiến binh nay  đà bạc tóc

Dáng mõi mòn mắt hướng vọng xa xăm

Về quê nhà một thời bừng  khói lửa

Vì bạo tàn của cộng sản xâm lăng!

 

Anh ra đi thuở  thanh niên xanh tóc

Chí hào hùng theo gót bậc tiền nhân

Mãi xông pha giữa chiến trường tàn khốc

Biết bao lần  thương tích khắp châu thân!

 

Vẫn  kiên gan , xóm làng còn giặc dữ

Khắp quê hương ngun ngút lửa quân thù

Anh chiến đấu và miệt mài chiến đấu

Chiến mã tung hoành khắp nẽo biên khu!

 

Trị Thiên Bình Long Cao Nguyên khói lửa

Chí hào hùng  thiêu rụi mộng cộng nô

Trang quân sử rực rỡ vàng muôn thuở

Toàn dân vui : anh giữ vững cơ đồ!

 

Nhưng đất nước tới thời kỳ mạt vận

Vì mưu gian của bạn lẫn quân thù

Đoàn chiến binh ta cam phần lận đận

Như  bão mưa thổi tắt ngọn đèn lu!

 

Tàn chinh chiến lại  bị cùm trong ngục 

Nhìn trời xanh thương nhớ chiến trường xưa

Dù thất thủ mãi căm hờn giặc dữ

Giữ tấm lòng không màn chuyện hơn thua!

 

Nay xa nước vẫn yêu cờ tổ quốc

Không đành tâm cúi mặt dưới cờ hồng *( cờ  đỏ sao vàng)

Vẫn trung trinh trọn lòng người chiến sĩ

Dẫu tồn vong !?- chung thủy với quê hương!


Tháng 6 /2023

Hàn Thiên Lương

 

 

No comments:

Post a Comment