Saturday, June 10, 2023

Nhớ Hạ Xưa - Hàn Thiên Lương

 

Ngõ nắng bây giờ biền biệt xa

Dấu xưa nay khuất nẻo quan hà

Vầng trăng hạ trải tình non nước

Nụ cười ai?- nhớ mãi … thiết tha !

 

Nắng vàng rực rỡ cả đồi thông

Bỗng nhớ hạ xưa rạo rực lòng

Thuyền cũ bao giờ về bến hẹn?

Đất trời như mãi mãi mênh mông !

 

Nắng xứ lạ gợi bao nỗi nhớ:

Cánh đồng xưa cỏ mượt xanh non

Nương theo gió cánh diều thăm thẳm

Đàn chim về tiếng hót véo von !

 

Lúc thư sinh yêu màu áo trắng

Ngỡ bước đời tình chẳng phôi pha

Tuổi học trò ngờ đâu sương gió

Người yêu thương biền biệt phương xa!

 

Hạ xưa trôi mau như giấc mộng

Hồn nhiên như cổ tích quê nhà

Sao quên dược một thời tuổi ngọc

-Dẫu đường đời lắm nỗi phong ba !


Mùa Hạ 2023

Hàn Thiên Lương 

No comments:

Post a Comment