Tuesday, August 26, 2014

ART BOB BYERLEY - Que sera sera!

Mời quý vị click vào hình bên dưới để xem slide show những tác phẩm nghệ thuật trong hội họa và nghe bài hát quen thuộc Que sera sera!  

No comments:

Post a Comment