Saturday, August 23, 2014

Tuổi Trẻ Sài Gòn Bây Giờ!

Tuổi trẻ bây giờ có vẻ cóc cần đời, chỉ sống cho hiện tại mặc kệ ngày mai vì tương lai chẳng có!Nguồn hình ảnh: Sưu tm trên internet

No comments:

Post a Comment