Thursday, August 28, 2014

Tình Già: Ông Tư & Bà Út

Không gì quý bằng tuổi già vợ chồng còn có nhau, lo lắng cho nhau khi yếu đau bệnh họan. Mời quý vị xem một đọan video clip cảm động của một đôi vợ chồng già khi người vợ bệnh nằm nhà thương.
Thank you my dear nieces! Cindy - Katherine - Gia Như


No comments:

Post a Comment