Sunday, August 10, 2014

Đố Bạn Tìm Được Hình Người Ẩn Trong Những Hạt Cà Phê?


THE TRICK IS TO FIND THE MAN IN THE COFFEE BEANS:

This is bizarre - after you find the guy - it's so obvious.

Once you find him - it's embarrassing, and you think, "Why didn't I see him immediately?"

Doctors have concluded that if you find the man in the coffee beans in 3 seconds, the right half of your brain is better developed than most people. (Bác sĩ kết luận rằng nếu bạn tìm được hình người trong những hạt cà phê trong 3 giây, não bên phải của bạn phát triển mạnh mẽ hơn nhiều người)
  • If you find the man between 3 seconds and 1 minute, the right half of the brain is developed normally (Nếu bạn tìm được hình người từ giữa ba giây tới 1 phút, não bên phải của bạn bình thường).
  • If you find the man between 1 minute and 3 minutes, then the right half of your brain is functioning slowly and you need to eat more protein (Nếu từ 1phút tới 3 phút, não của bạn làm việc chậm và bạn cần ăn thêm nhiều protein). 
  • If you have not found the man after 3 minutes, the advice is to look for more of this type of exercise to make that part of the brain stronger! (Nếu bạn không tìm được hình người sau 3 phút, lời khuyên của bác sĩ là nên tìm thêm những bài tập cho não như lọai này để tập cho não khỏe mạnh hơn!)

        And yes, the man is really there!

Kim Hoa sưu tầm

1 comment:

  1. Mình đã thấy người đàn ông trong hạt cà phê trong 1 giây thôi . Hihihihihi đâu có khó tìm đâu nè...

    ReplyDelete