Friday, August 29, 2014

Quảng Cáo Ở Saigon Hồi ... Nẳm!

Nhìn lại mấy lời quảng cáo cũ kỹ này thấy dễ thương ghê !

Kem đánh răng anh bảy chà

Quảng cáo Sữa bông trắng

Bia 33

Quảng cáo ngân hàng

Quảng cáo kem đánh răng Hynos

Quảng cáo trên chai la ve

Quảng cáo bán hòm

Quảng cáo dạy học

Quảng cáo giày Bata

Quảng cáo Tuần Báo Đàn Bà (đáng lẽ phải nói là Báo Phụ Nữ)

Quảng cáo thuốc hút

Giấy số Tombola

Mỹ phẩm cô Ba

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment