Thursday, November 19, 2015

“1+1=1”: Suy Nghĩ Không Thông Nhưng Đường Đi Là Vô Hạn


“1+1=1” bạn có tin không?! Trên đời này chỉ có những người nghĩ không thông, chứ không có con đường đi không thông…….

Nếu như nói: 1+1=1; 1+2=1; 3+4=1; 5+7=1; 6+18=1
Phản ứng đầu tiên của đại não có thể sẽ là: Không thể nào!
Xin hãy đọc tiếp……
Nếu như thêm đơn vị danh xưng thích hợp bên trong những chữ số này, kết quả của nó có thể kiến lập được rồi!
1 nửa quả táo + 1 nửa quả táo = 1 quả táo
1 tháng + 2 tháng = 1 mùa
3 ngày + 4 ngày = 1 tuần
5 tháng + 7 tháng = 1 năm
6 giờ + 18 giờ = 1 ngày
Bây giờ xem ra, tư tưởng của bạn bỗng được đả thông mà cải biến có phải không?

Có lẽ nếu thay đổi cách suy nghĩ, bạn có thể nhìn thấy được nhiều hơn, tất cả đều sẽ không giống nhau!
1 + 1 = 1; 1 + 2 = 1; 3 + 4 = 1; 5 + 7 = 1; 6 +18 = 1
Khi nhìn thấy những phép toán này, mọi người thường quen dùng kiến thức toán học mình biết để suy luận, theo đó chúng thật sự không thể xảy ra.

Giải đáp của tác giả tin chắc rằng mọi người có thể đã hiểu được, chỉ cần thêm một đơn vị vào phía sau mỗi con số, thế thì câu hỏi và đáp án như vậy trở thành vô cùng hợp lý.

Đọc nhiều giúp tri thức của chúng ta phong phú hơn, nhưng sau khi học tập mà không thông, những kiến thức học được vốn sẽ trợ giúp chúng ta tìm được đáp án, lại biến thành lực cản cản trở chúng ta tìm ra đáp án.

Chỉ có hiểu được biến thông, mới có thể sáng tạo nên cái mới, biến rất nhiều điều không thể thành có thể!
Rất hợp lý phải không nào! Lúc vừa bắt đầu chính tôi cũng rất khó tin……
Tư tưởng thay đổi một cái thì khác biệt thật to lớn! Cũng giống như cuộc đời của người ta vậy……

Tiểu Thiện, dịch từ Cmoney.tw

No comments:

Post a Comment