Friday, November 27, 2015

Một Thằng Đi Với Một Thằng


Một thằng đi với một thằng
Một thằng du đảng, một thằng lưu manh
Một thằng đi với một thằng
Một thằng hại nước, một thằng xâm lăng
Hai thằng quan hệ nhố nhăng...
Thằng dân lặng lẽ cắn răng... đứng nhìn 

Một thằng đi với một thằng
Một thằng điếm thúi, một thằng ma cô
Một thằng đã bán cơ đồ
Một thằng khoác lác "biển trời của ta"
Lía lào lụng, tỉu nà ma
Ngọ cho mẩu hạm chít cha nị lien


No comments:

Post a Comment