Sunday, November 15, 2015

Hoa Lan Tự Thuật - Phong Lan


                      Đôi dòng tâm sự hoa lan
                   Xưa kia nguyên thủy rừng hoang ra đời
                          Sống cùng muôn thú vui chơi
                    Khoe hương cùng sắc cái tôi hại mình
                           Người đời phát hiện hoa xinh
                     Dĩ nhiên bứng gốc mà rinh về trồng
                              Thân tôi từ đấy lạc giòng
                    Lan lồng*, lan chậu nên buồn hay vui
                             Người đời lai tạo chúng tôi
                      Nuôi no, ngũ kỷ mong vơi nỗi niềm
                           Buồn kia một khối tình riêng!!!
                   Lan rừng nguyên thủy khóc duyên ép nài
                                Lan tôi tự thuở sơ khai
                      Tự sinh, tự diệt, tự lai giống mình
                              Giống lan sanh sản tự sinh
                       Lai giống là bởi hữu tình trời ban
                               Cơ quan sinh dục loài lan
                         Thụ thai là bởi ong đàn gây ra
                                Mỗi khi lan nở khai hoa
                    Hương đưa ngây ngất ong sa ngay vào
                            Hoa lan vội khép phấn mao
                      Ong kia bắt buộc chui vào ống tinh
                             Từ đấy duyên đã thành hình
                     Noãn bào kết trái duyên tình cưu mang
                               Trái kia kết tựu thời gian
                      Già theo ngày tháng, vỏ vàng nứt ra
                                 Hạt theo làn gió bay xa
                     Gặp môi trường đúng, mầm ta nẩy chồi
                                Cơ duyên là bởi tại trời
                       Triệu trăm hạt nhỏ, hữu thời một hai
                               Lan rừng nguyên thủy tạo lai
                       Có cần nhân giống, ép nài hay không ?
                                Hoa lan lai tạo giống giòng
                        Chơi hoa ai lại rũ lòng không thương
                                Tiếc rằng lai lộn giống thường
                        Sắc thì có sắc, phần hương không còn!
                                 Hoa lan thương tiếc hoa lan…

                           Phong Lan
                     Melbourne   28/08/06
      *Lan lồng = lan nuôi trồng trong nhà kiến.

1 comment:

  1. Hau due cua VNCH - dich thuc tinh than TO QUOC - DANH DU - TRACH NHIEM.
    Hau due VNCS - dich thuc tinh than TROM/CUOP - LAM NHUC TO QUOC - VO VET CHO BAN THAN.
    Day la nhung su thuc khong ai co the choi cai.

    ReplyDelete