Wednesday, November 18, 2015

Tự Vấn - Đỗ Công Luận

2 comments:

 1. Xin cám ơn chị NPN đã giới thiệu bài thơ đến mọi người.
  Hoàng hôn từ từ đi xuống phần đời, và ta tự vấn ta.
  Mấy hôm nay bạn bè tôi đang tiếp đón đồng môn NQ nên hơi lu bu...ĐCL

  ReplyDelete
 2. Hèn chi thấy vắng thơ anh, chớ thường khi là mỗi ngày một bài có khi hai.
  Đồng môn này ở đâu tụ về vậy?
  NPN

  ReplyDelete