Tuesday, November 24, 2015

Thơ Nhạc Giao Duyên

Mời thưởng thức Thơ nhạc giao duyên
Thơ  :  Hương Chiều - Đỗ Thị Minh Giang - Đặng Hòang Sơn 
Nhạc:  Nguyễn Hữu Tân
1 comment:

  1. Hi! Chị Minh Giang!
    Địa chỉ hotmail của chị không biết bị gì mà hai ngày nay em gởi đi cứ bị trả về. Vì vậy không biết làm sao liên lạc với chị.
    Chị còn địa chỉ nào khác không?
    Tk

    ReplyDelete