Saturday, November 14, 2015

Những Lời Vu Vơ - Đèo Văn Trấn


Lá rơi xong đến tuyết rơi
tuyết rơi năm hết cuộc đời vần xoay
sao đời ta cứ loay hoay
cứ trăn trở với những ngày lập đông
lạnh về lấp kín khoảng không
tối đen về lấp mênh mông đêm trường
ta tra vấn cái vô thường
trái tim băng giá vết thương hận sầu
hởi ai trả lại tình đầu
thấy chăng lệ đá xanh mầu liêu trai
về rừng xem nắng nhạt phai
trái tim xanh nhú chiếc gai bạc tình
kẻ điên gọi mãi tên mình
còn ta gọi nắng soi hình lẻ loi
thềm hoang gọi ánh trăng soi
rừng thiêng lặng lẽ thớt voi độc hành
tơ hồng trói buộc mong manh
có con chim hót trên cành đa đa
chợt ta khép bóng chiều tà
quay về tuổi dại thật là hồn nhiên
trộm nhìn sơn nữ tắm tiên
chân chôn bờ suối hồn lên cung hằng
biết bao kỷ niệm giá băng
long lanh nước mắt ai giăng đầy trời
đêm hoang vỡ vụn tiếng cười
có đem rượu độc rót mời ta chăng?

Đèo Văn Trấn

No comments:

Post a Comment