Friday, July 6, 2018

Sydney Xuống Đường Phản Đối Việt Cộng Bán Nước - lyhuong.net

Hơn một ngàn người xuống đường tuần hành từ Cabra Vale Park, Canley Vale đến Freedom Plaza ở Cabramatta, trung tâm thương mại của người Việt định cư lớn nhất ở Úc Đại Lợi. Sau cuộc xuống đường CĐNVTD-NSW tiếp tục biểu tình để phản đối Việt Cộng bán nước cho Trung Cộng. 

Cờ Vàng tung bay trước trung tâm thương mại vào một sáng Chủ Nhật đông đúc, tiếng hô đả đảo VC vàng dội khắp nơi đã thúc giục thêm nhiều đồng bào tham gia.
Trong cuộc biểu tình CĐNVTD-NSW kêu gọi đồng bào tham gia cuộc Biểu tình do CĐNVTD-ÚC tổ chức vào thứ Bảy ngày 7 tháng Bảy tại Canberra đồng loạt với những cuộc biểu tình toàn thế giới để phản đối VC bán nước và chà đạp Nhân quyền qua dự luật xiết chặc Internet mà VC gọi là An Ninh Mạng.

Sydney, 1-07-2018http://www.lyhuong.net/au/index.php/8-shcd/102-102

No comments:

Post a Comment