Wednesday, April 29, 2020

Cathay Pacific | CDG Airport Team

Mời xem video nhân viên Cathay Pacific Airlines trong điệu bộ sẵn sàng "ra sân" cho thấy họ rất háo hức đi làm lại sau mấy tháng trời bị phong tỏa ngồi không ở nhà.
    

No comments:

Post a Comment