Monday, April 20, 2020

Sự Mầu Nhiệm Của Hai Bàn Tay Chấp Lại


Đạo Phật nói chung, người Phật tử đã thấm nhuần giáo lý nói riêng từ xa xưa về trước và đến nay, hiện tại khắp mọi nơi mọi xứ khi chào nhau hay lễ bái đều cùng một cung cách chấp hai bàn tay lên ngực để nhiếp tứ-đức và kinh dâng, kính trao niềm An lạc vô biên.

Vào Phật Điện bạn cung kính cũng chấp hai bàn tay để bái lạy, bạn chào hay hỏi một người quen hay lạ đều phải chấp hai bàn tay để lên ngực rồi A Di Đà Phật kèm theo một mụ cười để chào đầy vẻ an vui, an lạc.
Đạo Phật nói chung, người Phật tử đã thấm nhuần giáo lý nói riêng từ xa xưa về trước và đến nay 2644 năm hiện tại khắp mọi nơi mọi xứ khi chào nhau hay lễ bái đều cùng một cung cách chấp hai bàn tay lên ngực để nhiếp tứ đức và kinh dâng, kính trao niềm An lạc vô biên.

Ngày nay, sự hiện hữu lạ lùng của mấy con trùng nhỏ nhoi Covid-19 lại có một sức tấn công vô hình mà mãnh liệt làm các nhà chính trị gia hùng cường nhất thế giới khi đưa tay để bắt tay nhau trong một tư thế quen thuộc của nền văn hóa âu tây lại vội vã rút tay về rồi họ cùng chấp hai bàn tay lên ngực  để chào nhau và cùng rộ lên cười những tiếng cười hoan lạc, mỹ miều, khoan khoái, từ xưa nay chưa từng có ! Hay thay, một khoảnh khắc trở về chân lý.

Nguồn: /phatgiao.org.vn

2 comments:

  1. Xin ai đó biết, vui lòng giải thích"Nhiếp tứ đức" nghĩa là gì và 4 cái đức đó là những đức nào? Đọc mà không hiểu hết ý của câu nên không cảm nhận được hết cái tinh túy của nó. Cám ơn nhiều.

    ReplyDelete
  2. Xin xem lời giải thích ở cái link dưới đây. Thân chào.
    https://thuvienhoasen.org/a26708/tu-nhiep-phap

    ReplyDelete