Saturday, April 25, 2020

Thành Phố Hải Phòng, Miền Bắc Việt Nam - Nguyễn Duy Phước

Mời viếng thăm Hải Phòng, thành phố còn được biết đến với mỹ danh thành phố hoa phượng đỏ đẹp như mơ cách Hà Nội 120 km.
Cám ơn anh Nguyễn Duy Phước
  

No comments:

Post a Comment