Monday, April 27, 2020

Thơ Cô Vi 19 Nhái Theo Thơ Của Các Thi Sĩ Nổi TiếngThơ H Dzếnh: 

đã hn nhưng Cô đừng đến nhé
 Tôi lo bun không dám bước ra sân
 Đọc thêm tin người ta chết ri dn
 Tôi nói kh : Cô Vi sao ghê thế!
  
Thơ Đinh Hùng: 

Chưa gp Cô tôi vn nghĩ rng
 Bên Tàu Cô c sng nhăn răng
 C sao Cô li bò hoang di
 Giết chết người ta không nói năng
  
Thơ Nguyên Sa: 

Cô cht đến, cht đi ta vn biết
 Người cht đau, cht chết bi vì đâu
Nhưng ai đi mà không bo gì nhau
 Để bào chế Vaccine mà tr bnh
  
Thơ TTKH:

Nếu biết Vaccine đã cht chng
 Tri ơi thế gii có mng không
 Có còn nhc đến Cô Vi na
 Để hn Tàu kia, sôi máu hng
  
Thơ Du T Lê:

 Đừng bao gi Cô hi
 Vì sao ta xa nhau
 Vì sao môi anh nóng
 Vì sao tay anh lnh
 Vì sao thân anh run
 Vì sao chân không vng
 Vì sao anh van Cô
 Hãy cho anh được th
 Lng ngc anh rũ bun
 Hãy cho anh được buông
 Cô, ngang bng s chết

Lượm trên mạng

No comments:

Post a Comment