Tuesday, April 21, 2020

Nợ Duyên Cau Trầu - Đỗ Công Luận


Thưa quý ACE,
Ngày mai, kỹ niệm 45 năm ngày cưới của tôi. 21.04.1975.
Khi đó tôi học ngành ở Huấn khu Thủ Đức.
Chiều tối, đám cưới xong ở nhà lo dọn dẹp.
Tin tức tivi loan báo, Xuân Lộc đã thất thủ.
Sau đó tông tông đọc diễn văn từ chức.
9 ngày sau mọi việc đã an bài.
Sau 2 năm đi học xa, về xây dựng lại gia đình.
Đã 45 mùa xuân. Cảm ơn trời đất...ĐCL


No comments:

Post a Comment